Hur lyckas man skapa ett systematiskt kvalitetsarbete som ger resultat?

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan kan vara svårt. Ofta blir kvalitetsarbetet något som genomförs någon gång då och då och i allmänna ordalag utan tydlig koppling till den egna undervisningen. Så hur ska man göra för att lyckas skapa ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete som lever upp till namnet och som blir relevant för skolan och lärarna?

Gunilla Briselius och Malin Ullman har båda lång erfarenhet strategiskt och operativt utvecklings- och förbättringsarbete på ledningsnivå inom kommunal respektive inom regional- och kommunal verksamhet. Med sin bok Systematiskt kvalitetsarbete i skolan vill de hjälpa skolledare och huvudmän att få till ett arbete där varje lärare och all övrig personal hittar sin egen förståelse och drivkraft i arbetet – så att varje elev får rätt stöd för att lyckas.

Det är fantastiskt tillfredsställande när det leder till att man förbättrar något i sitt arbete som kommer eleverna till del.

– Systematiskt kvalitetsarbete är svårt, men det är inte omöjligt. Dessutom är det fantastiskt tillfredsställande när det leder till att man förbättrar något i sitt arbete som kommer eleverna till del. Den glädjen och stoltheten man då upplever är en otrolig kraft, säger Gunilla Briselius och Malin Ullman.

Boken visar hur man kan lägga upp arbetet inom det systematiska kvalitetsarbetets olika arbetsmoment och hur man får till ett flöde i arbetet. På så vis kan man undvika att kvalitetsarbetet är något som görs vid skolstart och skolavslutning och aldrig däremellan. 

Det håller rektorerna Jenny Zander, Amela Lagumdzija och Rita Winberg med om. De pekar på vikten av att arbeta på flera nivåer samtidigt – kontinuerligt. Jenny Zander på Lorensborgsskolan menar att det handlar om att ha en bra arbetsorganisation på plats och att rimlig tid avsätts på olika nivåer för att möta behoven.

Det är viktigt med ett ständigt och konkret uppföljningsarbete där pedagoger, elevhälsa och skolledning arbetar över tid med samma data.

– Det är viktigt med ett ständigt och konkret uppföljningsarbete där pedagoger, elevhälsa och skolledning arbetar över tid med samma data, säger Jenny Zander.

Amela Lagumdzija på Munkhätteskolan ser möjligheter att bredda och förfina kvalitetsarbetet och se över hur analysarbete ska kunna förbättras genom att bryta ner det systematiska kvalitetsarbetet till arbetslagsnivå och sätta upp mål på stadie- eller arbetslagsnivå. 

Det är just utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet som Gunilla Briselius och Malin Ullman hoppas att boken ska bidra till. Boken kan fungera som en guide att följa steg för steg, eller låta sig inspireras av och sätta sin egen struktur och upplägg.

Gunilla Bruselius och Malin Ullmans råd till skolledare som vill förbättra det systematiska kvalitetsarbetet:

  • Håll det enkelt och begränsat! Det är lätt att vilja mycket och satsa stort. Alltför ofta har skolor erfarit att de sedan inte klarar av att bedriva arbetet i den omfattning de tänkt sig. 
  • Börja därför med något eller några få områden. Var noga med att sätta en struktur för hur arbetet ska genomföras inom dessa begränsade delar. Jobba med tät uppföljning. Först när ni tycker att delarna satt sig är det dags att fundera över att utvidga arbetet. 
  • Löpande och tät uppföljning är nyckeln till att lära. Om ni inte har tid och ork till allt, försök att prioritera att få till en återkommande uppföljning. 
  • Reflektera och diskutera tillsammans. Fokusera på undervisningen och hur den påverkar eleverna. Tät uppföljning och analys kommer göra arbetsgruppen mer samtrimmad. En trygg arbetsgrupp är en grundförutsättning för gemensamma analyser och gemensamt lärande av hög kvalitet.
  • Visa att det är viktigt! Du som skolledare är en väldigt viktig förebild. Om du visar att du värdesätter arbetet, att du jobbar med det även i svåra frågor och när det känns motigt så visar du din personal att det är värt att kämpa för att utveckla sitt eget arbete, för elevernas skull. 
  • Fråga efter hur arbetet fungerar för personalen. Vad har de har fått syn på, vad har de lärt sig, hur använder de lärandet. Fråga, fråga, fråga – så visar du ditt intresse!

Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Illustration av Fredrik Svensson, från omslaget till boken Systematiskt kvalitetsarbete i skolan.

Om författarna

Malin Ullman - författare på Gothia Kompetens

Malin Ullman har mångårig erfarenhet av strategiskt och operativt utvecklings- och förbättringsarbete inom regional och kommunal verksamhet – det senaste decenniet inom skolan. Hon har en bakgrund som politisk magister och journalist.

Gunilla Briselius - författare på Gothia Kompetens

Gunilla Briselius har lång erfarenhet av strategiskt och operativt utvecklings- och förbättringsarbete på ledningsnivå inom kommunal verksamhet – det senaste decenniet inom skolan. Hon har en bakgrund som socionom, projektledare och processledare.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Sagt om boken Systematiskt kvalitetsarbete i skolan

Det bästa med boken är att den är uppdelad på olika nivåer i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är lätt att se att varje nivå i organisationen måste ta ansvar för och arbeta med sin data för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Jenny Zander, rektor på Lorensborgsskolan i Malmö

Jag slukade boken direkt. På Pauliskolan kommer boken att användas i läsecirkel i ledningsgruppen. Det bästa med boken är att den tipsar om hur man kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer. Det gör den lättläst. Det är dessutom enkelt att hitta i den. Jag uppskattar särskilt alla frågor.

Rita Winberg, biträdande rektor på Pauliskolan i Malmö

Jag har använt boken att som rektor få input, bekräftelse, analysera och jämföra hur vi gör idag för att lyfta blicken och framåt tänka vad vi kan utveckla och kanske använda konkreta delar från boken för att komma vidare i vår organisation.

Amela Lagumdzija, rektor på Munkhätteskolan, i Malmö

 Mer om boken Systematistk kvalitetsarbete i skolan 
 

Sandra Brömster - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Så kan du arbeta för att jämställa klassrum

– Jämställdhetsperspektivet behöver genomsyra både förhållningssätt och undervisning. Det kräver medvetenhet och reflektion av lärare.

För att förändra normer kring kön och sexualitet och främja jämställdhet krävs ett normkritiskt jämställdshetsperspektiv på all undervisning. Sandra Brömster menar att det handlar om att utveckla ett nytt sätt att tänka och se på sin undervisning.

Läs intervjun med Sandra Brömster

Jenny Karlsson och Anna Morell - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Ökad delaktighet i skolan med visuellt stöd som verktyg

– Vi pratar ofta om en skola för alla. Då är det också viktigt att vi erbjuder fler verktyg än endast de verbala. Annars är risken att vi exkluderar och försvårar för väldigt många elever att lära sig, utvecklas och vara delaktiga.

Det säger specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell som vill få fler pedagoger att se styrkan med att använda sig av det visuella i skolans alla verksamheter.

Läs intervjun med Jenny Karlsson och Anna Morell