Att vara rektor i förskolan – en tuff men rolig utmaning

Att arbeta som rektor i förskolan innebär att vara en tydlig och stabil ledare som skapar positiva relationer med medarbetarna samtidigt som fokus i uppdraget är att utveckla en verksamhet som alltid sätter barnets bästa främst, i god samverkan med föräldrar. Det är en utmaning!

Som ledare är man en förebild för gruppen man leder och därför är det extra viktigt att vara tydlig med vilka mål och visioner som gäller. Medarbetare behöver kunna lita på sin chef och på de beslut som fattas. Ett professionellt ledarskap utstrålar mod att våga ta olika beslut men omfattar också förmågan att kunna erkänna att vissa av dem är felaktiga.

Som rektor har man tuffa krav på sig både uppifrån och nedifrån – och kanske inifrån sig själv. Oavsett på vilken nivå du är ledare måste du prioritera dig själv och hitta en balans i tillvaron för att orka leda med framgång. På den här sidan har vi samlat material som ska hjälpa dig som rektor i förskolan med din kompetensutveckling. 

Lycka till med ditt fortsatta viktiga arbete!

Malin Ring
Affärsområdeschef Förskola, chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens

Kontaktuppgifter

Malin Ring - Gothia Kompetens

Malin Ring
malin.ring@gothiakompetens.se
08-462 26 07


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Här kan du titta på en miniföreläsning om ledarskap i förskolan med Malin Ring, områdeschef för förskola och chefredaktör för Förskoletidningen här på Gothia Kompetens.

Dessutom har vi gjort en lista med tips för att stärka dig i ditt uppdrag som rektor. I pdf:en hittar du bland annat rubrikerna Framgångsfaktorer i fungerande ledarskap och Så får du medarbetare att känna sig sedda och ha tillit till både dig som rektor och organisationen.

Ladda ner listan med tips här.

Förskolesnacket är tänkt som inspiration för er som arbetar med det viktigaste som finns, barnen. I Förskolesnacket våren 2022 lyfter vi yrkesrollerna i förskolan och deras samspel i arbetslaget. Filmen är totalt drygt 52 minuter lång.

Experterna som vi har kallat in för att prata om dessa ämnen tillsammans med Malin Ring, områdeschef för förskola och chefredaktör för Förskoletidningen, är Veronica Nytomt, Maria Nygren, Lotta Österman Eriksson och John Steinberg.

"Jag vill stärka chefer att våga ta de svåra samtalen"
– Det går att lära sig hur man kan bemöta starka känslomässiga reaktioner och hur man kan driva samtalet framåt professionellt, sakligt och konstruktivt. Jag vill motivera chefer att våga ta de här samtalen och visa hur de kan genomföra dem utan att ta det personligt eller bli upprörda, säger psykoterapeut, handledare och författare Jakob Carlander.
Läs intervjun med Jakob Carlander

Utveckla din förskola med processutbildning
– Att utveckla förskolan och skolan innebär att förändra förhållningssätt och arbetssätt. Det kräver utbildning över tid som skapar samsyn och bygger på kollegialt lärande, säger Tobias Ludvigson och Malin Ring, Gothia Kompetens, som tagit fram processutbildningar för förskola och skola.
Läs intervjun med Tobias Ludvigson och Malin Ring

Förbättrad språkutveckling och socialt samspel hos barnen genom lekcertifiering
Förskolan Nyckelpigan i Norrköping har tre tydliga fokus för verksamheten; lek, språkutveckling och jämställdhet. Rektor Linda Ringström ville specifikt höja statusen på leken som en viktig del i barnens undervisning. Därför lät hon alla pedagoger delta i en processutbildning. Nu är förskolan lekcertifierad vilket har lett till både en förbättrad språkutveckling och socialt samspel hos barnen.
Läs intervjun med rektor Linda Ringström

Hur ett starkt arbetslag skapas
"Ett starkt och fungerande arbetslag delar enligt mig en gemensam värdegrund och har en hög ambitionsnivå. Man vill framåt. Det finns stor respekt för varandra och man arbetar prestigelöst. Alla hjälps åt och på så sätt är man lösningsfokuserad."
Läs artikeln av John Steinberg

Rektor – med fokus på lärande och kunskap
Äntligen har riksdagen fattat beslut om att den som leder det pedagogiska arbetet i förskolan ska benämnas rektor istället för förskolechef. Ett efterlängtat erkännande av förskolans pedagogiska ledares kompetens och ansvar.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Hållbart arbetsliv
På en frisk arbetsplats finns en balans mellan krav och resurser. Detta kräver en dialog mellan medarbetarna men också att vi vågar leda oss själva genom att stanna upp och reflektera. Först då kan vi förstå vad som är viktigt och vilka värderingar som är betydelsefulla, både i arbetslivet och privatlivet.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Agilt ledarskap inspirerar alla
Att arbeta agilt har sedan snart tjugo år tillbaka varit populärt inom teknikbranschen och arbetssättet sprids alltmer utanför sina traditionella domäner. En lärande, kreativ och trygg organisation är huvudfokuset för den agila ledaren.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Det vet vi om välfungerande team i förskolan
Främjas en teamkultur eller en kultur där individuella prestationer belönas? Finns det förutsättningar att prestera bra genom att det till exempel finns tillräckligt med resurser?

IPO-modellen är en bra modell för att förstå vad det är i praktiken som gör en del team mer lyckosamma än andra.
Läs artikeln av Linda Cadeborg