– Det har gått en smula inflation i begreppet kollegialt lärande. Alla diskussioner och workshops inom skolan är inte kollegialt lärande, säger Per Fagerström, lärare och skolutvecklare.

Kollegialt lärande har blivit en erkänd framgångsfaktor för att utveckla undervisningen och elevernas lärande. Men vad är det egentligen och hur gör man för att det ska fungera? Per Fagerström utbildar och handleder lärare i kollegialt lärande för Göteborgs stad och Karlstads universitet och har nu skrivit en praktisk bok i ämnet.

Ett kollegialt lärande syftar till att skapa en bestående förändring. Genom att fördjupa, förädla och förändra insikter förändras också handlandet. Och för att den förändringen ska kunna ske behövs lärande samtal tillsammans i kollegiet.

I det kollegiala lärandet släpper vi inte taget utan vi fortsätter envist att fördjupa oss.

– Vi behöver resonera, diskutera och problematisera erfarenheter men även pröva för att sedan ta den erfarenheten tillbaka till gruppen och diskutera hur det gick, på djupet. I det kollegiala lärandet släpper vi inte taget utan vi fortsätter envist att fördjupa oss, säger Per Fagerström.

På så sätt är också det kollegiala lärandet ett bra sätt att utveckla beprövad erfarenhet. Alla problem lämpar sig inte att lösa med kollegialt lärande men det kan vara vägen framåt när det inte finns ett enkelt svar på problemet. Genom utmanande och bra samtal kring varför och på vilka grunder vi gör som vi gör får vi också kunskap om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för elevernas lärande. Utmaningen behöver vara förankrat i lärarnas vardagliga miljö och något som de upplever är angeläget för att utveckla undervisningen vidare.

Frågeställningen ska vara engagerande, beforskningsbar och energirik.

– Frågeställningen ska vara engagerande, beforskningsbar och energirik. Det ska vara frågor som lärarna känner engagemang i och som känns nära deras vardag i klassrummet, säger Per Fagerström och ger exempel som ”Hur kan vi få fler elever att läsa skönlitteratur?” eller ”Vad behöver vi göra för att skapa bättre studiero?”.

Det kollegiala lärandet ska resultera i insikter hos lärarna som gör att de förädlar eller förändrar sitt handlande, hur de undervisar eller agerar. 

– Det finns flera olika verktyg, modeller och lathundar att använda i det kollegiala lärandet. Prova vad som fungerar i din grupp. Beroende på grupp och fråga kan vissa modeller passa bättre än andra.

För att få till det där kvalitativa kollegiala lärandet behöver både skolledning och lärare ha med sig lärandeperspektivet och givetvis skapa tid till diskussionerna.

Jag vill rekommendera alla lärare som deltar i ett kollegialt lärande att sätta sig in i vad det är, så att man är insatt i förutsättningarna och förstår syftet och perspektivet.

– Jag vill rekommendera alla lärare som deltar i ett kollegialt lärande att sätta sig in i vad det är, så att man är insatt i förutsättningarna och förstår syftet och perspektivet. Rektor behöver också visa engagemang och intresse för de lärdomar arbetslagen drar för att kunna stödja och driva frågorna vidare.

I boken Kollegialt lärande i skolan beskriver Per Fagerström hur och varför det kollegiala lärandet har växt fram, vilket motstånd det har mött och framförallt hur lärare kan använda det som ett kraftfullt verktyg. Boken beskriver ett flertal modeller och verktyg för ett framgångsrikt kollegialt lärande som ger avtryck i vardagen.

– Jag hoppas att boken ska ge ett konkret och praktiskt stöd och samtidigt ge en djupare förståelse för kollegialt lärande.

Råd för ett framgångsrikt kollegialt lärande

  • Läs på om vad ett kollegialt lärande är och hur det fungerar
  • Formulera en frågeställning som engagerar, är beforskningsbar och energirik.
  • Ge arbetslagets samtalsledare mandat att leda diskussionerna och arbetet framåt.
  • Ha en öppen, nyfiken och lärande inställning
  • Ge er inte – gå vidare och djupare i era frågor
  • Involvera rektor för att delge era lärdomar

Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Tobias Guldstrand

Om författaren

Per Fagerström - författare på Gothia Kompetens | © Per Fagerström / Tobias Guldstrand

Per Fagerström är lärare och skolutvecklare. Per är verksam i Göteborg på den kommunala uppdragsenheten Center för skolutveckling. Han gör också insatser inom Skolverkets satsning Samverkan bästa skola genom Karlstads universitet. Per anlitas ofta av skolor och enheter för att konkret visa på hur de kan utveckla det kollegiala lärandet.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Glad kvinna på arbetsmöte - kollektiv intelligens

Kollektiv intelligens för arbetsglädje och motivation

Har du också suttit i möten där några driver på lösningar på svåra problem och där ditt perspektiv inte bjuds in i diskussionen? Dra då nytta av kollektiv intelligens för att utveckla verksamheten.

Läs artikeln om kollektiv intelligens

Johan Alm - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Verktyg för att greppa Lgr22

– Läroplanen är utformad så att lärarens kursplanedelar ofta ligger utspridda på 10–20 ställen. Om vi inte har översikten och kan få syn på helheten blir det också svårt att planera för en undervisning som gynnar lärandet, säger Johan Alm, lärare och skolutvecklare vars böcker Lärandematriser och Iakttagbara mål har nått en stor publik.

Läs intervjun med Johan Alm om Lgr22