Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. / Lpfö 18, s.8

Leka – ett ord som får mig att känna glädje och minnas stunder då jag varit som uppslukad i fantasins värld.

Men att leka är också ett ord som skapar en kravkänsla hos mig, både som vuxen och som förälder. Har jag lekt tillräckligt med mina egna barn? Har jag lekt tillräckligt med barnen jag haft förmånen att tillbringa dagarna med i förskolan? Borde jag lekt mer? Hur borde jag lekt? Jag vet ju att leken är viktig.

Det finns tillfällen där jag säkert kunnat berika barnens lek och hjälpt dem att komma vidare. Det finns också tillfällen när jag gått in i en lek och stört och så finns det tillfällen när jag lekt precis så mycket som det behövts och viktigast av allt, jag har lekt för att det varit roligt!

Här har vi samlat material för att du och ditt arbetslag ska komma vidare i arbetet med den viktiga leken i din förskola.

Lycka till! 

Malin Ring
Affärsområdeschef Förskola, chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens


Foto överst på sidan av Maria Pavlova / Getty Images

Kontaktuppgifter

Malin Ring - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Malin Ring
malin.ring@gothiakompetens.se
08-462 26 07


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Webbinarium: Låt leken ta plats

Författare och föreläsare Margareta Öhman djupdyker i lekandets egenvärden, varför barn leker, vuxnas roll som medlekare och vikten av samsyn kring lekande i förskolan. Därefter möter Margareta förskolläraren Johanna Eriksson, som delar med sig av hur ökad kunskap om leken har förändrat arbets- och förhållningssätt efter att alla pedagoger i förskolan lekcertifierat sig.

Ta chansen och ge dig själv en stund av inspiration!

Föreläsning: Lekens betydelse för barns utveckling och välbefinnande

Se Margareta Öhmans uppskattade föreläsning om lekens betydelse för barns utveckling och välbefinnande. I föreläsningen förklarar hon hur du kan:

  • förstå lekandets egenvärde
  • uppmuntra och främja lek
  • följa eller delta i leken på lämpliga sätt
  • utveckla miljöer som främjar lek

Förskolesnacket: Vikten av att få lyckas i sin lek

I Förskolesnacket från våren 2023 möts Margareta Öhman och Petter Iwarsson och samtalar om lekens betydelse och grundförutsättningar, om vikten av att få lyckas i sin lek, hur trauman påverkar barns lek och hur du som pedagog genom inte minst ditt engagemang kan stötta barn i att bli lekstarka. De svarar på frågor från tre förskollärare – Viktoria Bergenstråhle, Carl-Oscar Ernsth och Johanna Eriksson – om krigslekar, trygghet och förståelse för det som barnen leker.

Läs mer om Förskolesnacket på gothiakompetens.se/forskolesnacket

Med plats för lek
Barns lek måste få utrymme och vi vuxna behöver visa att den är betydelsefull. Diskutera och prioritera leken så att barnen kan leka på sina villkor.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Miljöns möjligheter
Som vuxna är vi en del av den pedagogiska miljön. Det är inte bara den fysiska miljön som har betydelse, utan också hur vi förhåller oss till miljö och material. En bra lekmiljö är ofta en bra lärmiljö och tvärtom.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

"Lekandet har ett eget värde"
– Lekande fungerar som en muskel. Genom att användas ökar den i styrka, säger Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut, författare och föreläsare, som har verkat inom förskolan hela sitt liv.
Läs intervjun med Margareta Öhman

"Ge barnen livslust"
Lekens centrala plats i förskolans utbildning gör den till ett självklart verktyg i undervisningen. Men leken har också ett egenvärde med olika kvaliteter. Den ger barn en känsla av glädje och genom leken kan de uppleva sig som kompetenta aktörer. Den är också en viloplats bortom krav och prestation.
Läs artikeln av Margareta Öhman

Barnens lek – pedagogens ansvar
I leken lär vi oss vad det innebär att vara människa, och vuxnas betydelse i barns lek kan vara avgörande. Det är i leken som barnen utvecklar en rad förmågor som finns med vidare genom livet.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Lek utan könsbundna mönster
Pedagoger har olika förväntningar på flickors och pojkars lek. Därför behöver vi fundera på vilka slags lekar som barn uppmuntras att leka.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Lekcertifierad förskola
"Leken spelar en stor roll i barnens språkutveckling och är viktig för att kunna sätta ord på sin vardag och känslor, för att bearbeta händelser och öva sig i det sociala samspelet." En intervju om förbättrad språkutveckling och socialt samspel hos barnen genom lekcertifiering.
Läs intervjun med rektor Linda Ringström

Språklekar för att ge barn ett rikt språk
I varje förskolegrupp finns det flera barn med språksvårigheter som inte tar till sig av det vanliga språkbadet som de flesta barn gör. Logopeden Catarina Sjöberg har därför tagit fram roliga språklekar för att ge barnen övning och förutsättningar till ett rikt språk.
Läs intervjun med Catarina Sjöberg