Processutbildningar
Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare skräddarsydd kompetensutveckling. Vi kombinerar föreläsningar med våra ämnesexperter, workshops och handledning där det kollegiala lärandet står i fokus.

Våra processutbildningar ger

  • ett komplett utbildningspaket med expertföreläsningar, handledning och workshops
  • ett stärkt kollegialt lärande
  • en utveckling som kopplas direkt till ert vardagliga arbete.

Uppdragsutbildningar
Våra handplockade och erfarna föreläsare förenar vetenskaplig kunskap med praktisk erfarenhet. Kombinera de föreläsningar som passar för en dag av kompetensutveckling eller boka en enskild föreläsning.

Kontakta oss
...så tar vi fram en föreläsning eller en komplett utbildning som passar era behov och utmaningar. 

Kontaktuppgifter

Förskola och skola
Binjamin Bektasevic:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-193 75 16

Övriga
Barbro Lundborg:
barbro.lundborg@gothiakompetens.se
08-462 26 70